Installationer i offentliga lokaler

Installationer i samhällsfastigheter är en viktig del av Instalcos verksamhet där många av koncernens bolag har specialistkompetens.  Uppdrag i samhällsfastigheter utförs kontinuerligt i sjukhus, skolor, förskolor, polishus, äldreboenden, anpassade bostäder, idrotts- och friluftsanläggningar och i andra samhällsviktiga funktionsbyggnader.

Inriktningen på den här typen av uppdrag speglar också Instalcos strävan att göra samhällsnytta.

Flera av Instalcos bolag är specialiserade inom området samhällsfastigheter. Med projekt som Södersjukhuset i Stockholm, Nya Sjukhusområdet i Malmö, Skaraborgs sjukhus i Skövde samt en ny operationsavdelning vid Centralsjukhuset Karlstad kan Instalco räkna sig som Sveriges främsta sjukhusbyggare inom VS.

Andra exempel på uppdrag i samhällsfastigheter är Rörläggaren och ORAB:s rörarbeten vid bygget av forskningsanläggningen ESS i Lund som ska stå klar 2025 samt Ohmegi och Rörgruppen som fått uppdraget att genomföra VS-installationer och el-arbeten vid bygget av det nya polishuset i Rinkeby i norra Stockholm.

Ett annat exempel är OTK Klimatinstallationer som deltar i ett partneringprojekt tillsammans med NCC och Nacka kommun för att utveckla och bygga 13 skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka under sex år. OTK har fått uppdraget att utveckla och installera ventilationsutrustning i fastigheterna.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland