Installationerna bakom gigantisk återvinning av elektronik

Vid Bolidens smältverk Rönnskär finns en av världens största återvinningsanläggningar för elektronik. Instalcobolaget HP Welding har uppdraget att tillverka och installera en huv till smältugnens panna.

Bolidens kopparsmältverk utanför Skellefteå har återvunnit avfallsmaterial sedan 1960-talet. Idag är smältverkets årliga kapacitet för återvinning av elektronikmaterial 120 000 ton. Här samlar man elektronikmaterial främst bestående av krossade kretskort som skickas till en kaldougn, anpassad speciellt för smältning av elektronikmaterial.

- Vi har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Boliden Mineral och deras specialönskemål för den här typen av unika projekt. 2011 levererade vi hela pannan till Bolidens E-kaldoverk med lyckat resultat och nu arbetar vi med ett liknande uppdrag. Pandemin har dock skapat extra stora utmaningar i det här projektet med tillverkning utomlands, säger Rickard Långh, vd på HP Welding Sweden.

Huven som HP Welding ska leverera och installera tillverkas av underentreprenörer i Ungern och fraktas sedan på lastbil till Sverige för installation vid Boliden Rönnskär.

Själva smältugnen består av en lutande gigantisk cylinder som roterar under smältprocessen. Det elektroniska avfallet smälts för att sedan gå vidare och utvinnas till koppar och ädelmetaller. Utsläppen som bildas går genom avancerade reningssystem och den ånga som bildas i processen används till att producera el och fjärrvärme.

- Genom det här hållbarhetsprojektet säkerställer vi en trygg och säker drift av Bolidens E-kaldoverk och självklart är vi stolta över att vara med att skapa förutsättningar för återvinning av dessa enorma mängder av elektronikskrot, säger Rickard.

Mycket i projektet är unika specialanpassningar. Materialet i E-kaldohuven består av runtom svetsad Inconel 625 för att kunna klara de höga temperaturer som uppstår vid smältningen av den kasserade elektroniken.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland