”Installationsbranschen är central i den gröna omställningen”

Instalcos vd Robin Boheman var en av talarna vid Construction Summit 2024 i Stockholm. Här gav han sin och Instalcos syn i två paneldebatter med ämnena ”Tuffa tider för byggbranschen – hur ser vägen framåt ut?” och ”Byggkonjunkturen - finns det hopp om 2024?”.

Några av de mest debatterade frågorna under dagen var byggkonjunkturen, den gröna omställningen, tillgång till kvalificerad arbetskraft och möjligheten att bygga och installera hållbart och energieffektivt.

- I Instalco har vi parerat och anpassat oss tämligen väl till den rådande konjunkturen. Vi har ju också ett brett tjänsteutbud i vår portfölj och är inte så exponerade mot bostäder. Vi har många andra områden som går bra och vi ser positiva tendenser på flera håll , sa Robin Boheman.

Construction Summit är en årlig mötesplats för beslutsfattare inom bygg, installation, anläggning, entreprenad och fastigheter.

Se en intervju i med Robin Boheman om Construction Summit på Instalco Play:

 

 

 

 

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland