Anders Lundin, Sara Hadad, Thomas Ahlström, Michael Demirci, Samuel Junggren, Eddie Melin och Gustaf Larsson Ernefelt.

Intec gör sitt första bolagsförvärv

Instalcobolaget Intec förvärvar IProj AB som bedriver verksamhet inom installationsprojektering. Genom förvärvet stärker Intec sin ställning i regionen kring Örebro och Norrköping där Iproj har sina kontor.

IProj utför projekteringsarbeten inom VS, kyla, luftbehandling och skyddsventilation med fokus på miljö och energi, säkerhet och effektivitet. Bolaget har 12 anställda.

- Med Iproj tar vi nästa steg mot att skapa framtiden för Intec med en lokal organisation nära kunderna, säger Anders Lundin, vd i Intec.

IProjs kunder består i huvudsak av entreprenörer och fastighetsutvecklare och bolaget fokuserar på den geografiska marknaden i Närke och Östergötland.

- Genom att ingå i Intec och i sin tur under Instalco skapas nya värdefulla möjligheter för Iprojs utveckling, kommenterar Thomas Ahlström, vd på IProj.

Iprojs verksamhet fusioneras nu in i Intec Mitt AB.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland