Martin Folkesson på LG Contracting installerar åt Tetra Pak i Sunne.

Klimatsmart kyla med kallt sjövatten

Med hjälp av ett nytt kylsystem har Tetra Paks fabrik i Sunne kunnat göra stora energibesparingar. I samarbete med Instalcobolaget LG Contracting har man hittat en modell som på ett energieffektivt sätt kan skapa kyla med sjövatten året om.

I Tetra Paks fabrik finns stora tryckpressar för förpackningar vilka kräver en avancerad och energikrävande kylning. Med hjälp av LG Contractings nya installationer kan man nu använda vatten från sjön Fryken som köldbärare året om.

- Den stora energivinsten ligger i att använda de nya djuphålspumparna som styrs efter fabrikens kylbehov. Det tidigare äldre pumpsystemet gick på full effekt hela tiden och slukade stora mängder energi, säger Martin Folkesson, projektledare på LG Contracting.

De nya pumparna går i sekvens med varandra och körs samtidigt vid stora kylbehov och när sjötemperaturen är som högst. Vid lägre kylbehov och kallare sjövatten används endast en av pumparna. På det sättet säkerhetsställs att produktionen kan fortgå dygnet runt, alla dagar om året.

Mängden vatten som tas ur sjön mäts och informationen lagras och redovisas enligt den gällande vattendomen. Genom systemet finns också möjlighet att se hur stor energimängd som sjön Fryken har bidragit med.

- Tillsammans med kunden har vi arbetat fram ett energibesparande förslag på ny lösning av kylbehovet och kunnat leverera installationerna på utsatt tid för att säkra upp produktionen, säger Martin Folkesson.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland