Kompressorteknik etablerar sig i Finland

Instalcobolaget Kompressorteknik ML AB i Ludvika breddar sin verksamhet och etablerar sig i Finland genom ett strategiskt partnerskap och förvärv av Satapaine Oy i Björneborg.

Satapaine är specialiserade på service och försäljning av kompressorer och de båda bolagen har ett långvarigt samarbete bakom sig. Bolaget grundades 2013 av Jani Bly och Mikko Mäntyniemi och idag är de nio medarbetare och omsätter cirka 1,7 MEUR.

- Vi har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med Satapaine och genom det nya partnerskapet kommer vi nu ännu närmare våra kunder i Finland och kan bredda oss ytterligare genom deras lokala närvaro och specialkompetens, säger Mathias Lindgren, vd på Kompressorteknik.

Satapaines kunder finns inom industrin i området tryckluft och de är idag den största servicegivaren i Satakuntaregionen. Genom att Satapaine nu går in i Instalco breddar Kompressorteknik sin marknad inom bryggeriindustrin samt inom biogas.

Kompressorteknik ML AB har tillställt sig ett 70 procentigt ägande av Satapaine Oy med omgående tillträde. Satapaine kommer att fortsätta verksamheten under sitt eget varumärke som ett dotterbolag till Kompressorteknik.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland