Kvinnligt bygglag skapar koldioxidneutralt hus

Ett bygglag beståendes enbart av kvinnor bygger det koldioxidneutrala huset VillaZero i Borlänge. Med i projektet är Instalcobolagen Intec och VVS Installatör där Emma Korsgren och Therese Strand ansvarat för VS-installationerna.

- Det var inget jag tvekade över innan jag tackade ja. Det är spännande att få chansen att vara en del av det här unika projektet i och med att det bara är kvinnor och det är första gången det händer i Sverige, säger Emma Korsgren.

Projekt VillaZero startade som en idé med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Syftet var att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. Projektet är ett småhus helt i trä som byggs koldioxidneutralt och certifieras med Svanenmärkning och NollCo2. Att NollCo2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

Fiskarhedenvillan som är initiativtagare till VillaZero ville lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen och tillslut stod de klart att ett bygglag beståendes av endast kvinnor skulle bygga huset. I det finns VVS Installatörs montörer Emma Korsgren och Therese Strand. I VillaZero har de ansvarat för installation av vatten, värme och avlopp.

- VillaZero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste utmaningar - hållbarhet och jämställdhet. Genom att låta ett kvinnligt bygglag bygga huset lyfter vi fram förebilder för andra kvinnor och gör ett viktigt statement, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

Bygglaget som drivit projektet har sedan våren 2021 haft ett tätt samarbete inom de olika disciplinerna.

- Det är kul att kunna vara med och visa upp att det går att komma in i den här branschen och yrket även som kvinna. Och att kunna visa att du inte är ensam som kvinna i bygg- och installationsbranchen, säger Emma.

Även flertalet personer bakom projektet är kvinnor, något som uppskattas av Emma. Exempelvis har Minna Glemme på Instalcobolaget Intec i Falun varit med och projekterat och ritat VillaZero.

Samverkanspartner i projektet är Fiskarhedenvillan, Women Building Sweden, ByggPartner, Structor Byggteknik, Mondo Arkitekter, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna och flera underentreprenörer.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland