Kylinstallationerna halverade energiförbrukningen

Instalcobolaget Timab har installerat nya kylanläggningar i fyra Hemköp-butiker i Stockholm. Installationerna har halverat energiförbrukningen i butikerna och samtidigt minskat miljöpåverkan med de nya kylsystemen.

Livsmedelsbutiker har traditionellt stor energiförbrukning för sina kylanläggningar. I takt med att gamla kylanläggningar byts ut mot nya moderna system sparas nu stora mängder energi, i de här fallen 50 procent.

- På uppdrag av Hemköp har vi i de här butikerna bytt ut hela kylsystemet och även installerat moderna kyl- och frysdiskar som är mycket mer energieffektiva. Samtidigt fasar vi ut gammalt miljöfarligt köldmedium och ersätter med naturligt miljövänligt köldmedium. Istället för att använda miljöfarliga fluorerande växthusgaser används numera allt oftare förbrukad koldioxid vilket är ett betydligt mer miljövänligt kylmedium, säger Kenneth Borg, VD på Timab.

Det är EU:s F-gasförordning från 2015 som är det regelverk som styr hanteringen av syntetiska köldmedier. Från 2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på vissa F-gaser och utfasningen kommer att pågå fram till 2030.

Timab ser en tilltagande efterfrågan från kunderna att nu byta till moderna energibesparande och miljövänliga kylsystem. De fyra Hemköp-butikerna i Stockholm där Timab nyligen installerat nya kylsystem är City, Skanstull, Lännersta och Upplands-Väsby.

Timab är specialister inom komfortkyla, storkökskyla, butikskyla och processkyla och har Stockholm med omnejd som verksamhetsområde.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland