LG Contracting AB går samman med installationskoncernen Instalco

Klas Larsson och Ove Gustavsson, huvudägarna till LG Contracting, ser fram emot att arbeta med Instalco.

Förvärvet ger oss en ytterligare möjlighet att växa och säkerställer att LG Contracting kommer att få fortsätta i sin nuvarande verksamhet. Vår personal och kunder kommer nog inte märka någon större skillnad utan vi kommer fortsätta arbeta på vårt arbetssätt.

Klas Larsson och Ove Gustavsson kommer likt de övriga ägarna, att fortsätta i sina nuvarande roll. Klas samt flertalet av de nuvarande delägarna bli delägare i koncernen. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt.

Vi ser väldigt positivt på att få med LG Contracting och inte minst Klas och hans team in i Instalco. LG Contracting arbetar mycket i så kallade partneringprojekt vilket vi ser väldigt positivt på och vi ser fram emot att dra nytta av den kompetensen i gruppen. Vi tänker oss också ytterligare etableringar för LG Contracting i Västsverige - Per Sjöstrand, Koncernchef för Instalco

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland