Magnus ska leda VVS-Metoder mot framtiden

Magnus Ramström blir ny vd på Instalcobolaget VVS-Metoder i Stockholm. Närmast kommer han från en position som avdelningschef på Bravida där han varit de senaste sju åren.

Ramström, 48 år, har en gedigen erfarenhet inom VVS-branschen. Först på Calor VVS i Enköping som ledande montör, sedan via NVS i Stockholm och därefter som projektledare och avdelningschef på Bravida. Nu tar han över ansvaret på VVS-Metoder efter Anders Lindberg.

- Jag gillar ledarskap och kraften som finns i ett sammansvetsat lag som har ett gemensamt mål man vill nå. Jag vill utveckla det fina arbete Anders Lindberg har gjort under sin tid som vd. VVS-Metoder har väldigt uppskattade och kompetenta montörer och tjänstemän så alla förutsättningar finns för att vi tillsammans ska kunna ta ytterligare kliv framåt, säger Magnus Ramström.

VVS-Metoder grundades 1979 utför både total- och generalentreprenader där kunderna är bygg- och projektledningsföretag samt fastighetsägare. Bolaget driver VS-projekt i kontor, hotell, bostäder, centrumanläggningar, industri, kylanläggningar, simhallar, skolor och sjukhus.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland