Miljövänliga kylinstallationer för hantering av livsmedel

När livsmedelsföretaget Bosphorus satsar på framtidens anläggning för livsmedelsproduktion står Instalcoföretaget Timab för de kyltekniska och hållbara installationerna.

Timab har projekterat och utfört all kylinstallation för den nya processanläggningen. Fokus har legat på energibesparing och gröna installationer samt god arbetsmiljö och hög livsmedelssäkerhet. Anläggningen är energioptimerad där miljövänligt köldmedium används vilket innebär att gasen som används för att kyla är miljöklassad till skillnad från i traditionella och äldre kylsystem.

- Vi har också installerat ett värmeåtervinningssystem som kan värma hela huset när anläggningen går för fullt, allt för att utnyttja all energi, säger Kenneth Borg, vd på Timab.

Anläggningen som kommer omfatta cirka 5700 kvadrater byggs i Tumba söder om Stockholm och består av totalt 13 kylrum och två frysrum. De olika rummen kräver specifika temperaturer beroende på vad som ska förvaras i dem eller om de ska användas för paketering, produktion eller som lager.

Beställare av Timabs installationer har varit Fastec och projektet stod klart i mars 2021. Slutkunden Bosphorus startade sin verksamhet inom färdiglagad medelhavsmat för 20 år sedan. Idag finns deras rätter i livsmedelsbutiker över hela Sverige.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland