Minskad energiförbrukning vid byte till LED-belysning

Instalcobolaget Rikelektro har bytt till LED-belysning i ett 50-tal av Systembolagets butiker. Det hållbarhetsklassade Instalcoprojektet har inneburit direkta minskningar av energiförbrukningen.

- Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi under flera år samverkat med Systembolaget gällande minskning av energiförbrukningen. Under 2019 påbörjade vi nedsäkringen av Systembolagets elcentraler samt planering av en omfattande LED-konvertering för samtliga Systembolagets butiker, säger Michaela Masiello, vd för Rikelektro.

Under 2021 har Rikelektro genomfört total LED-konvertering i ett 50-tal av Systembolagets butiker och 70 butiker är inplanerade för 2022. I slutet av 2025 beräknas samtliga Systembolagets butiker i Sverige vara konverterade.

- LED-konverteringarna i butikerna ger en stor kostnadsbesparing i både service och underhåll samt en ökad livslängd på belysningen och en direkt minskning av energiförbrukningen.

- Systembolaget har ett tydligt hållbarhetsfokus som går hand i hand med vårt sätt att arbete och vår kompetens. Samarbetet är stimulerande och givande för båda parter och tillsammans har vi en tydlig plan kring dessa hållbara projekt, säger Michaela.

All deponi källsorteras och hanteras i samarbete med återvinningsföretaget PreZero. Projektet som även innehåller byte av undertak i flertalet butiker är certifierat som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland