Notering av Instalco på Nasdaq Stockholm

Instalco Intressenter AB (”Instalco” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av installations- och servicetjänster inom verksamhetsgrenarna värme och sanitet, el, ventilation, kyla och industri, och FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (Eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P. (”FSN Capital IV”, ”Huvudägaren”) har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Instalco genom en försäljning av befintliga aktier följt av en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas vara den 11 maj 2017.

Instalco har en rikstäckande organisation i Sverige och har under 2016 expanderat genom förvärv in i Norge och Finland. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

För mer info se

Läs mer här

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland