Nyutexaminerade.

Ny examen i Instalcoskolan

Andra klassen av Instalcoskolans företagsledarprogram är nu klara med sin utbildning. Efter åtta dagars utbildning diplomerades nio nya ”studenter” i Sverigeklassen och sex i Norgeklassen.

Instalcoskolan bedrivs som en intern skola i syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal inom Instalco. Skolan bedrivs också för att säkerställa att alla inom Instalco har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna leverera i sina respektive roller. Nu har den andra omgången av företagsledarprogrammet genomgått sin utbildning som pågått under ett och ett halvt år.

- Det är otroligt vad mycket gemensamt vi har i våra bolag och vilka synergier som skapas när vi träffas. Jag har fått många nya insikter och kunskaper som jag ska implementera i mitt arbete i vårt bolag, säger Henrik Ahlin som är marknadschef på elbolaget Vallacom i Linköping.

Företagsledarprogrammet är den översta av de tre nivårena i Instalcoskolan. Här ingår utbildning inom bland annat fördjupat ledarskap, kundrelationer och försäljning. På denna nivå syftar Instalcoskolan även till att identifiera skickliga ledare som i framtiden ska kunna ta över som vd för lokala enheter. Kursen består av åtta utbildningsdagar vid fyra träffar under ett och ett halvt år.

- För att vara en managementutbildning på åtta dagar är den extremt gedigen och fullmatad och vi har tillsammans med Instalco hittat ett innehåll och en mix som ska kunna lyfta deltagarna inom management och ledarskap till nästa nivå, säger Henrik Jönsson på Proud People som är en av grundarna och lärarna vid Instalcoskolan.

Undervisningen i Instalcoskolan bygger på det reflektiva undervisningssättet där teorier och modeller presenteras och som sedan ska diskuteras och tränas av deltagarna. Allt ska bygga på att leda sig själv, leda sin grupp, leda sin verksamhet, leda sin affär och kunna leda i förändring.

- Man ska komma ihåg att de som går Instalcoskolans företagsledarprogram redan är otroligt kompetenta ledare. De är individer som vågar utveckla sig själva och utmana sitt ledarskap, säger Henrik Jönsson.

Instalcoskolans företagsledarprogram drivs i samarbete med IHM och utbildningen för projektledare och ledande montör drivs i samarbete med EGA.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland