Ny ventilationsanläggning halverade energiförbrukningen

När Instalcobolaget Aircano bytte ventilationssystem i två fastigheter i Hagsätra i Stockholm ledde det till en halvering av elförbrukningen.

– För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi mycket med energieffektivisering av vårt fastighetsbestånd, säger Erik Ollman på fastighetsägaren Ikano Bostad.

Kvarteret Långskylen 5 och 9 i Hagsätra är byggt på 1980-talet och består av två hus med 190 bostäder. Fastigheterna var i behov av renovering när Aircano fick i uppdrag att projektera och installera ett ventilationssystem som skulle bli lönsamt för fastighetsägaren samtidigt som klimatet inomhus för de boende skulle förbättras.

– Det var ojämna ventilationsflöden och ojämn värme i fastigheter som förbrukade mycket energi samtidigt som inneklimatet inte var optimalt för hyresgästerna. Vi installerade det mest moderna systemet för ändamålet med 12 FTX-aggregat med energieffektiv återvinning med motströmsväxlare och energisparande fläktar. Resultatet blev fantastiskt, berättar Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig för Instalco Öst.

Samtidigt som ventilationsentreprenaden inleddes beställdes även två nya fjärrvärmecentraler med komplett installation med modernt styr- och reglersystem.

– Att skapa framtidens hållbara städer är ett viktigt mål för oss och att minska vår klimatpåverkan är ett av våra mest prioriterade områden. Aircanos projektering och entreprenad vid kvarteret Långskylen ledde till en minskning av fastighetselen med cirka 50 procent och en betydande värmebesparing, säger Erik Ollman, energicontroller på Ikano Bostad.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland