Robin Boheman, CFO.

Nytt hållbarhetskopplat kreditavtal med Danske Bank

Instalco tecknar nytt kreditavtal med Danske Bank med koppling till Instalcos nya hållbarhetsmål.

- Vi är glada över ett fortsatt samarbetet med Danske Bank och genom avtalet säkrar vi kapaciteten att fortsätta att förvärva nya intressanta och lönsamma bolag de kommande åren, säger Robin Boheman, CFO i Instalco.

Som grund till det nya kreditfacilitetsavtalet ligger Instalcos nya hållbarhetsprogram ”Hållbara Installationer” och klassificeringssystemet ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. För att ett projekt ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har genomgått eller uppfyllt sex uppsatta hållbarhetsindikatorer.

https://instalco.se/sidor/om-instalco/haallbarhet

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland