Ohmegi använder sig av "Elkontakt-modellen" vid uppdraget i Rosersberg. Foto: Tommy Allström Byggproduktion AB.

Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter

Instalcobolaget Ohmegi har fått uppdraget att projektera och installera el vid bygget av ett nytt automatiserat logistikcenter i Rosersberg norr om Stockholm. Anläggningen på 75 000 kvadratmeter ska stå klar i slutet av året.

Projektet för Ohmegi kommer att pågå från och med nu och tolv månader framåt och har ett ordervärde av cirka 55 miljoner.

- Det här är en stor logistikyta som ska byggas och projektet ska genomföras på relativt kort tid. Vi kommer att använda oss av den stora erfarenheten från vårt systerbolag Elkontakt i Borås och deras framgångsrika modell. De är Instalcos specialist på den här typen av projekt. Vi ser fram emot uppdraget och är redan i full gång, säger Johan Brodin, vd på Ohmegi.

Det nya logistikcentret kommer att utrustas med ett automatiserat robotlagringssystem vilket fördubblar effektiviteten jämfört med traditionell varulagring. Vid anläggningen ska det också byggas omlastningscentral och kontorslokaler.

Anläggningen byggs av Tommy Allström Byggproduktion AB åt slutkunden DSV Solution AB.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland