Ombyggnation av Västgötagatan 5 (Kv. NATTUGGLAN)

Objektet avser ombyggnad av befintligt kontorshus till nytt kontorshus med café och butik. Delar av stommen kommer att rivas för utbytte. Utöver det skall våningarna göras stomrena för att byggas upp på nytt med en modern standard. Total bruttoarea ca 20.000kvm.

Samtliga tillkommande hyresgästanpassningar på Västgötagatan 5 kommer att utförs av VVS-Metoder

VVS-Metoder fick återigen ett kvitto på att deras värdegrunder uppfyllts, nämligen att skapa goda relationer med beställaren. Samtliga tillkommande hyresgästanpassningar på Västgötagatan 5 kommer att utförs av VVS-Metoder genom PM-hantering.

Beställare: Vasakronan via Projektbyrån

Byggtid: 2014-04 till 2015-10

Antal montörer: Under projektets mest intensiva fas har 13 montörer varit delaktiga i produktion.

Produktionen bedrivs i: fläktrum, värmecentral, kylcentral, källare rörstråk, stammar i schakt, tapp- & spillvatten i WC-grupper, värmekomplettering och anslutningar av kylbafflar

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland