ORAB levererar rörinstallationer åt Stora Enso

Instalcos dotterbolag ORAB har fått uppdrag att leverera rörinstallationer vid ombyggnationen av Stora Enso Papers anläggning Hylte Bruk i Småland.

Stora Enso har ska uppdatera anläggningen i Hylte Bruk med en kondensturbin som ska ta hand om brukets överskottsånga. ORAB ska utföra samtliga rörinstallationer för den nya turbinen.

- Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att göra viktiga installationer åt Stora Enso. ORAB har utfört flera projekt vid Stora Ensos fabriker i Sverige och vi har ett nära samarbete, säger Kent Persson, VD för ORAB.

Genom den nya kondensturbinen kan ånga som kommer från brukets nuvarande två pannor tas om hand och omvandlas till elektricitet. Bruket ökar sin självförsörjningsgrad av el från 10 till drygt 20 procent.

Stora Ensos anläggning i Hyltebruk är ett av Sveriges största tidningspappersbruk med en årlig kapacitet på cirka 480 000 ton papper. Råvaran utgörs av färsk- och returfiber.

ORAB med huvudkontor i Gävle utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommuner och förvaltningar. ORAB arbetar över hela Sverige och har 130 medarbetare.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland