ORAB levererar rörinstallationer vid Stora Ensos ombyggnad

Instalcos bolag ORAB har fått uppdraget att leverera rörinstallationerna vid ombyggnationen Stora Ensos anläggning i Skutskär.

Stora Enso har beslutat att bygga om torkmaskin 7 (TM7) vid deras pappersmassafabrik i Skutskär, för att i framtiden kunna producera fluffmassa i maskinen. Fluffmassa är en massaprodukt som används för tillverkning av hygienprodukter. Ombyggnationen är omfattande med flertalet yrkeskategorier inblandade.

ORAB ska utföra samtliga rörinstallationer vid Skutskärs Bruk för sammankoppling av alla nya maskindelar i ombyggnationen. Syftet är att ändra tillverkningsprocessen till en fungerande anläggning för tillverkning av fluffmassa.

- Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att göra viktiga installationer åt Stora Enso. ORAB har gjort flertalet arbeten vid Stora Ensos fabriker i Sverige och vi arbetar bra tillsammans, säger Kent Persson VD vid ORAB.

Stora Enso Mill Skutskärs Bruk söder om Gävle är ett världsledande massabruk verksamt inom skogs- och pappersindustrin och ingår i Stora Enso genom dotterbolaget Stora Enso Publication Paper. Med tre produktionslinjer är Skutskärs Bruk ett av de större pappersmassabruken i Sverige med produktionskapacitet på 540 000 ton massa per år.

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB med huvudkontor i Gävle utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommuner och förvaltningar i hela Sverige. ORAB tillverkar också rör-, plåt- och balkkonstruktioner i egna verkstäder för alla typer av industrier.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland