Instalcobolaget Mesab installerar system för ballastvattenrening och avgasrening på fartyg.

Rening av ballastvatten minskar störning i ekosystem

Fartyg transporterar mer än 90 procent av världens frakt och använder upp till fem miljarder ton ballastvatten per år för att stabilisera fartygen. Om vatten pumpas in i en del av världen och släpps ut i en annan riskerar ekosystemen att rubbas med de organismer som följer med i vattnet. Instalcobolaget Mesab är specialister på installation av system för ballastvattenrening.

Havet är fullt av fiskar, kräftdjur, musslor och andra organismer. Om dessa genom ballastvatten på fartyg sprids till andra delar av världen kan de där konkurrera ut inhemska arter med risk för allvarliga störningar i de befintliga ekosystemen.

Den marina sektorn genomgår en snabb omvandling till följd av införda och kommande utsläppsbestämmelser. Enligt nya miljökrav måste alla fartyg med en dödvikt på över 300 ton ha ballastvattenreningssystem senast 2024.

Under 2020 samt första halvan av 2021 kommer Mesab att ha installerat ballastvattenreningssystem på sex färjor från P&O Ferries som går mellan England och Frankrike. På varje färja finns tio ballastvattentankar med total volym av 3000 kubikmeter.

- Den röda tråden i all Mesabs verksamhet är att göra installationer som är miljöfrämjande. Där är ballastvattenrening en otroligt viktig funktion inom det marina området, säger Nicklas Rylin, vd på Mesab

Ballastvattenreningssystemen som Mesab installerat åt P&O Ferries tillverkas av Alfa Laval och fungerar i korthet så här: När fartyget pumpar in ballastvatten renas det först i ett mekaniskt filter så att större vattendjur och organismer filtreras bort. Sedan pumpas vattnet in i en reaktortank där det behandlas med UV-ljus utan kemikalier vilket gör att vattnet desinfekteras från bakterier samt gör att organismerna inte kan fortplanta sig i tankarna. Vattnet behandlas sedan ytterligare en gång när det så småningom pumpas ut i havet igen.

Mesab installerar system för ballastvattenrening på färjor, lastfartyg och kryssningsfartyg. Bolaget installerar även system för avgasrening, främst på kryssningsfartyg.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland