Robin Boheman förklarar Instalcomodellen

Instalcos vd och koncernchef Robin Boheman presenterade Instalcos förvärvsmodell och affärsidé vid Erik Penser Banks temadag Förvärvsdrivna bolag 24 mars.

Robin Boheman:

”Genom att sammanföra bolag inom Instalco skapas synergier och samverkan, där entreprenörer får möjlighet att driva sin verksamhet vidare i ett större sammanhang med tillgång till samordningsfördelar inom koncernen.

Instalco värnar om entreprenörsandan. Därför låter vi våra förvärvade bolag leva vidare precis som tidigare; de behåller sitt namn, varumärke, identitet och kultur – allt som har gjort dem framgångsrika. I Instalco har de även tillgång till koncernens samlade kompetens och finansiella styrka vilket skapar möjligheter för både tillväxt, lönsamhetsförbättring och kompetensutveckling.

Genom att bli en del av Instalco får bolagen inom gruppen även ta del av övriga dotterbolags kunskap och erfarenheter. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla i koncernen att bli ännu lite bättre. Bolagen får också möjlighet att nå nya kunder och projekt, som det lokala bolaget kanske inte hade kunnat vinna och genomföra på egen hand.”

Markus Almerud, analytiker på Erik Penser Bank intervjuar Robin Boheman efter presentationen som går att se i efterhand videoformat:
https://youtu.be/nO91JkcySj0

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland