Robin Boheman kommenterar Q2 i Penser Studio

Hur kunde Instalco växa 5,5 % organiskt trots en utmanande marknad, med bibehållna marginaler? Vad är status idag för M&A-pipeline och hur ser finansieringssituationen ut?

Instalcos vd Robin Boheman gästar Penser Studio efter rapporten för det andra kvartalet 2023 och kommenterar resultatet. Aktieanalytiker Markus Almerud på Erik Penser Bank intervjuar.

I intervjun diskuterar de kvartalets resultat och hur Instalco kan behålla goda marginaler trots inflationstryck på marknaden, men även hur listan över potentiella förvärvsobjekt ser ut och Instalcos alltmer diversifierade verksamhet.

Robin Boheman ger också en lägesbild över M&A och förvärvspipeline och slår fast:

-Vår förvärvsstrategi om att aktivt förvärva de bästa bolagen i branschen ligger fast. Under kvartalet har vi dock fokuserat på att använda tiden till att ytterligare konsolidera våra relativt nya bolag samtidigt som vi fört dialog med möjliga förvärvskandidater.

Almerud summerar kvartalet från sitt perspektiv:

– Marknaden är ganska svår, men ni lyckades ändå växa i takt med vad ni har gjort tidigare – på 5,5 procent organiskt. Ni försvarade marginalen och lyckades hålla den på samma nivå som förra året. Och kassaflödet är helt okej och pipelinen vad gäller M&A är mer eller mindre oförändrad.

– Ja, det enda att tillägga till det är att vi kanske är ännu mer strategiska när det kommer till M&A och mer fokuserade på att hitta rätt förvärvsobjekt. Men överlag en bra sammanfattning och vi ser ett bra inflöde av projekt i samma takt som vi installerar dem, avslutar Boheman.

Se videointervjun här:

https://www.youtube.com/watch?v=sBcdhUAMCv8

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland