Robin Boheman tar över som vd i Instalco 1 september 2021.

Robin Boheman ny vd för Instalco

Robin Boheman, CFO i Instalco, har utsetts till ny verkställande direktör för bolaget. Robin tillträder positionen den 1 september 2021.

Robin Boheman var en av de allra första anställda i Instalco efter vd Per Sjöstrand och har varit en del av koncernledningen sedan starten. Robin arbetade 2014-2019 som förvärvs- och affärsutvecklingschef och utsågs 2019 till CFO för koncernen. Han har tidigare erfarenhet inom strategiutveckling hos börsnoterade bolag och som konsult. Han har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Uppsala universitet.

-Robin Boheman har sedan han anställdes arbetat tätt ihop med Per Sjöstrand. Styrelsen är mycket glad att Robin accepterat att ta över rollen som vd efter Per. Hans erfarenheter från koncernens förvärvsarbete och ekonomifunktion gör honom till en utmärkt efterträdare. Med Robin som ny vd säkerställer vi kontinuitet för Instalco, säger Olof Ehrlén, styrelseordförande för Instalco.

Robin Boheman tillträder som vd den 1 september 2021. Rekryteringsprocessen för en ny CFO kommer att inledas omgående.

-Jag har varit med i utvecklingen av Instalco från att vi startade bolaget och har levt med det natt och dag sedan dess. Jag är mycket glad att i höst få axla vd-rollen efter Per och jag kommer att fortsätta att driva Instalcoandan vidare, säger Robin Boheman.

Valberedningen i Instalco har tidigare meddelat att den kommer att föreslå att årsstämman 2021 väljer Instalcos vd Per Sjöstrand till ny styrelseordförande från den dagen då en ny vd tillträder sin tjänst. Fram till den tidpunkt då Per Sjöstrand tar över ordföranderollen har valberedningen föreslagit omval av nuvarande styrelseordförande Olof Ehrlén.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland