Robin

Robin Boheman, koncernchef Instalco

Robin Boheman summerar första året som vd

För ett år sedan tillträdde Robin Boheman som vd för Instalco. Nu tolv månader senare kan han räkna in 23 nya dotterbolag och nära två miljarder mer i omsättning. Pandemi och en osäker makrosituation har varit en vardag att hantera. ”Det har varit ett utmanade första år”, säger Robin Boheman.

- Vi lyckades navigera genom pandemin, vi har hanterat stigande inflation och höjda priser på råvaror och material. Hela tiden har vi visat att vi kan leverera våra utlovade marginaler, ett bevis på att Instalcomodellen fungerar även i mer utmanande tider, säger Robin.

- Trots en osäker makrosituation är investeringsviljan bland våra kunder fortsatt god och vi ser en stabil efterfrågan. Vår orderbok är stark och ligger idag på över åtta miljarder kronor.

"Business as usual"
När Robin tillträdde som vd och koncernchef så utlovande han att det skulle bli ”business as usual”. I mångt och mycket har det också blivit det. Robin är ju på intet sätt ny i Instalco då han i princip varit med sedan dag ett när tidigare vd Per Sjöstrand grundade bolaget 2014. Först hade Robin rollen som förvärvschef och sedan som CFO. Han har själv varit med att utveckla den decentraliserade Instalcomodellen vilken till stor del bygger på att dotterbolagen driver sin verksamhet på samma sätt som tidigare även efter inträdet i Instalco med den skillnaden att de får ta del av det nätverk och kompetens som finns inom Instalco, alltså ”business as usual”.

- Ja, min ambition har varit att inte ändra i det framgångsrika modellbygget. Jag har velat skapa trygghet både hos våra entreprenörer i dotterbolagen och hos våra finansiella ägare. Men visst har jag försökt sätta min egen prägel på Instalco genom mitt ledarskap baserat på min bakgrund, säger Robin.

Robins väg under sitt första år som koncernchef har varit att sätta fokus på att bygga upp bolagets industriområde, växa i Norge och Finland samt att fortsätta att stärka teknikkonsultaffären.

- Jag vill bygga ett stabilare bolag, blanda annat genom att bredda vår bas av bolag i Norge och Finland så att vi enklare kan skapa de affärssynergier mellan dotterbolagen som är en av grundpelarna i Instalcomodellen. För att lyckas med det har vi Finland bland annat förstärkt vår organisation med två affärsområdeschefer det senaste året.

"Kunden får ett helhetserbjudande"
- Utvecklingen av våra mindre verksamhetsområden Industri och Teknikkonsult har fallit väl ut under året, både genom förvärv och organisk tillväxt. Inom industriområdet ser vi möjligheter att hitta nya intressanta förvärvskandidater och öppningar att skapa synergier med våra befintliga bolag. Och genom att utveckla vår konsultdel kan vi ge kunden ett helhetserbjudande, från projektering till installation, där vi kombinerar teori och praktik på ett sätt vi inte kunnat göra tidigare.

Benämningen att Instalco skulle vara en serieförvärvare är något du brukar vilja nyansera, på vilket sätt då?

- Vi förvärvar inte bara bolag för förvärvandets skull. Det har blivit alltmer tydligt att vi är en kvalitetsförvärvare snarare än en serieförvärvare och att vi väljer våra nya bolag med stor omsorg. Vi vill att de som kommer in i vår grupp ska må bra och utvecklas tillsammans med oss och våra befintliga bolag. Det är också väldigt viktigt att entreprenören verkligen har en önskan att bli en del av Instalco och inte bara sälja sitt bolag till Instalco.

Rusande el- och energipriser och omställningen till ett hållbart samhälle. Vad är Instalcos position där?

- Orden på allas läppar just nu är energikris och energipriser. Därför känns det extra skönt att arbeta på ett företag som har möjlighet att göra något åt saken och där kan vi kan göra skillnad redan idag. Det är ju vi som varje dag installerar de energibesparande systemen i alla sorts fastigheter i Norden. Installation av moderna system som är energieffektiva och energibesparande är vårt bidrag till ett bättre samhälle. Energieffektivisering är nyckeln till att långsiktigt sänka elnotan.

Efterlyser kraftfulla satsningar
Robin Boheman efterlyser nu kraftfulla satsningar på energieffektivisering från regering och riksdag.

- Det måste skapas åtgärder som fokuserar på minskad energianvändning och att styra efterfrågan till tider då energitillgången är hög samt att utveckla lagringskapaciteten. Effekten av att staten ska betala kontantstöd till de som använder mest energi och har högst elräkningar blir verkningslös på sikt. Det vore bättre att i stället använda en betydande del av medlen till att minska energianvändningen och stödja investeringar i åtgärder som långsiktigt minskar energianvändningen.

- Effektivisera i stället för att kompensera helt enkelt, summerar Robin.

Det har varit ett intensivt första vd-år för Robin och flera betydande milstolpar har passerats under året: I oktober 2021 förvärvade Instalco sitt 100:e bolag, i januari 2022 flyttade Instalco in på large cap-listan på Nasdaq Stockholm och under andra kvartalet 2022 passerade Instalco för första gången en nettoomsättning på 10 miljarder kronor på rullande 12 månadersbasis.

- Jag trivs när det är intensivt och trots utmanande tider ser jag mycket ljust få framtiden. Jag brinner för Instalco, det har jag alltid gjort och vi har bevisat att vår modell fungerar väl, både när det blåser med och mot, säger Robin Boheman.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland