Rörläggaren går in i Instalco

Tommy Larsson, VD i Rörläggaren AB, ser fram emot att arbeta med Instalco.

Vi får genom sammanslagningen möjlighet att fortsätta utvecklas och det skapar trygghet för våra kunder och medarbetare. Rörläggaren kommer fortsätta på den inslagna vägen och vidareutveckla vårt tänk för framtida affärer. Detta ger oss en möjlighet att bygga upp en totalverksamhet inom installationsledet i södra Sverige.

Tommy Larsson kommer likt de övriga VD:arna, att fortsätta i sin nuvarande roll och bli delägare i den nya koncernen. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt.

Koncernchef för Instalco – Per Sjöstrand:

Vi är mycket nöjda med att få med Rörläggaren i Instalco-teamet. Rörläggaren har de senaste året visat en stadig tillväxt, ett moget ledarskap och god lönsamhet. Rörläggaren har en betydande roll i Instalcos framtida satsning på Sydsverige. Verksamheten kommer att kompletteras med ventilation- och elinstallationer. Vi hälsar Tommy och hans team välkommen in i Instalco gänget

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland