Martin Mårtensson, vice VD på Rörläggaren, med kollegor efter första hållbarhetscertifieringen.

Rörläggaren gjorde första Hållbarhetsklassade Instalcoprojektet

När Instalco lanserade sitt nya hållbarhetsprogram 2020 med möjligheten att hållbarhetsklassa projekt tog dotterbolaget Rörläggaren i Malmö chansen direkt.

Det första projektet att bli certifierat var ett renoveringsuppdrag i Kristianstad.
Projektet Hovrätten 28 är ett samverkansprojekt med Kristianstadsbyggen och Skanska där en fastighet från 1950-talet med 55 lägenheter och ett antal affärslokaler renoveras.

- När det nya hållbarhetsprogrammet presenterades kände vi att det där kommer att passa oss och vårt sätt att arbeta. Vi jobbar ju normalt sett med stora delar av det här sedan tidigare och vi är tämligen långt fram i hållbarhetsarbetet. Nu har vi kompletterat med några delar ur programmet för att det ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och det här är verkligen en kvalitetsstämpel för oss, kunden och hela projektet, säger Martin Mårtensson, vice VD i Rörläggaren.

Entreprenaden omfattar ombyggnad av luftbehandlingssystem samt komplettering med frånluftsvärmepump. Nya ledningssystem installeras för återvinning av värme till värmesystem samt för varmvattenberedning. I samtliga lägenheter skall befintliga radiatorer bytas ut samt kompletteras med integrerad uteluftsinstallation bakom radiatorerna. Värmestammar i vardagsrum ska bytas ut och kompletteras for att klara nya effektbehov.

- Vi har även gjort en leveransplan där alla våra leveranser av radiatorer kommer i en och samma transport. Vi använder bara material och system som är hållbara och vi märker upp allt avfall från byggarbetsplatsen och rapporterar mängd och sort till Kristianstad kommun, berättar Martin Mårtensson.

- Vid startmötet av projektet hade vi med montörerna också en genomgång av det nya programmet Trygg medarbetare vilket mottogs mycket bra. Hållbarhetsarbete är så mycket mer än klimat och miljö, en stor det handlar om värderingar och sätt att förhålla sig gentemot sina kollegor och medarbetare samt inte minst om säkerhet på arbetsplatsen.

De sex kriterierna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat är:

1. Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
2. Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
3. Projektet bidrar till klimatnytta
4. Leveransplan har upprättats
5. Källsortering av material och avfallshantering
6. Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland