Samarbete och mervärde i Finland

Instalcos närvaro i Finland är främst i Helsingforsregionen och området runt Tammerfors. Gemensamt för det sex finska bolagen är samarbete och mervärde.

Med elbolagen Voltmen, Uudenmaan Sähköteknikka och Telefuusio tillsammans med Uudenmaan LVI-Talo, Kannosto, LVI-Urakointi verksamma inom VS och ventilation, stärks Instalcos närvaro i Finland allt mer. Nu finns en bred plattform för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar.

Samarbetet mellan bolagen sker dagligen och skapas bland annat genom utlåning av personal till varandra och utnyttjande av lokaler. Bland annat kommer Telefuusio att flytta in i Uudenmaan Sähkötekniikkas lokaler. Ett nära samarbete skapar också möjligheter för gemensamma projekt, utveckling och kundnytta.

- På samma sätt som på övriga marknader är vårt fokus att hitta ledande och stabila aktörer med god lönsamhet, och vi är mycket nöjda med hur vårt erbjudande på den finska marknaden nu börjar forma sig. Med sex bolag kan vi nu öka samarbetet ännu mer och att fortsätta expandera i Finland, säger Robin Boheman, affärsområdesansvarig för Finland.

Telefuusio som är ett de senare förvärvade bolagen i Finland är specialiserade på telekominstallationer som fiber, serverhallar och inpasseringssystem.

- Med Instalco bakom oss har vi helt nya möjligheter att fortsätta att växa. Nu får vi möjlighet att samarbeta med de andra enheterna och samtidigt en stabil plattform för verksamheten och våra anställda. Vi får behålla vår personliga profil, men får stöd av en central organisation och kan få tillgång till den stora kompentensen inom koncernen. Det finns en stor entreprenörsanda inom koncernen att ta del av, säger Telefuusions VD och grundare Ruslan Vassiljev.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland