Instalcobolaget Haug og Ruud i samverkansprojekt med byggaren Betonmast Innlandet och beställaren Lillehammer kommun.

Samverkan centralt vid bygget ny brandstation i Lillehammer

Norska Instalcobolaget Haug og Ruud VVS har fått i uppdrag att vara med i ett samverkansprojekt vid bygget av Lillehammers nya brandstation. Uppdraget gäller kompletta installationer av VS.

Haug og Ruud ska leverera installationer av det totala VS-systemet inklusive rör, ventilation och automation i nybyggnationen. Kunden är Betonmast Innlandet med Lillehammer kommun som beställare.

- Vi är stolta över att vara med i bygget av en sådan samhällsviktig funktion som Lillehammers nya brandstation. Vi har varit med i samverkansprojektet redan från början i projekteringen och planeringen och har på det sättet kunna föreslå lösningar som gör att projektet nu kan genomföras optimalt inom den givna ekonomiska ramen, säger Sigbjørn Dalseghagen, vd för Haug og Ruud VVS.

Den nya brandstationen i Lillehammer började att planeras redan 2010 för att hitta ett optimalt geografiskt läge. Nu går man in utförandefasen och bygget beräknas vara klart i slutet av 2021. Brandstationen kommer att vara cirka 4850 kvadratmeter och vara huvudbrandstation för Lillehammer, Gausdal och Øyer.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland