Foto: Byggdialog.

Samverkan för innovation och hållbart byggande

Att minska klimatavtrycket har varit ett av de övergripande målen vid bygget av A Working Lab. I projekterings- och byggprocessen har partnering varit en framgångsrik samarbetsform där Instalcobolaget LG Contracting ansvarat för samtliga VS-installationer.

A Working Lab är en 12 000 kvm stor kontorsbyggnad och innovationsarena med över 400 arbetsplatser vid Chalmers i Göteborg. Målsättningen har varit att skapa en byggnad med hållbarhet som en del av husets DNA. Under byggnationen har 16 innovationsprojekt drivits och testats i huset för att skapa energieffektiva lösningar.

Bland annat har byggnaden utrustats med PCM-teknik där man lagrar kylenergi i salter för att sedan kunna användas till egen kyla istället för att använda fjärrkyla. Tekniken har sedan länge testats på Chalmers och genom A Working Lab fick man möjlighet att prova i stor skala.

– PCM-lösningen där vi har haft ansvaret för att bygga och installera anläggningen är ett av många exempel på innovationsprojekten i bygget. Syftet har varit att det ska leda till ett klimatsmart och resurseffektivt hus med lågt koldioxidavtryck, säger Urban Kalin, projektledare på LG Contracting.

Genom smarta materialval ska byggnadens klimatpåverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella material hade använts. Till exempel består byggnadens stomme till största delen av korslimmat trä istället för betong och den betong som används i källarplanet är miljövänlig och baserad på slaggprodukter. Färgen på fasaden är utan kadmium och nedbrytningsbar.

Projektet har drivits i samverkansform, så kallad partnering, där byggherren Akademiska Hus, byggentreprenören ByggDialog och underentreprenörer som LG Contracting, tillsammans har utvecklat och genomfört byggprojektet.

– Partnering är en fantastisk arbetsform där alla hjälps åt att med full öppenhet driva projektet åt samma håll. Vi får möjlighet att föreslå lösningar och innovationer för kunden och kunden får verkligen det som de vill ha, säger Urban Kalin.

A Working Lab har tilldelats guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland