Samverkan nyckeln till framgång i Lillehammer

När Instalcobolaget Haug og Ruud VVS avslutade sin del i bygget av Lillehammers brandstation löd summeringen: ”Samverkansentreprenaden har varit den stora nyckeln till projektets framgång”.

Redan 2010 inleddes planeringen av den nya brandstationen i Lillehammer. Att hitta det optimala läget var lika viktigt som att hitta rätta parter i projektet när den gamla brandstationen skulle ersättas av en ny modern anläggning på nära 5 000 kvadratmeter.

Haug og Ruud har i projektet haft uppdraget att levererat projektering och installation av det totala VS-systemet samt ventilation och automation.

- Det här har varit ett projekt med många olika aktörer inblandade, alla med sin specialkompetens. Det här är ett typiskt projekt där samverkansmodellen kommer till sin rätt och har varit helt avgörande för framgången, säger Sigbjørn Dalseghagen, vd för Haug og Ruud.

- Vi har varit med i samverkansprojektet redan från början i planering och projektering och på det sättet kunna föreslå byggbara och rationella lösningar som gjort att projektet har genomförts optimalt inom den givna ekonomiska ramen.

Strax innan projektstarten minskades den totala budgeten i projektet från 180 till 150 miljoner norska kronor. Den minskade budgeten kunde hanteras tack vare samverkansmodellen. Sigbjørn menar att projektet präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat arbete tillsammans med beställaren Lillehammers kommun, totalentreprenören Betonmast Innlandet, arkitekter och andra underentreprenörer.

Haug og Ruud har i projektet också haft en hög egenproduktion bland annat med igångsättning och injustering vilket gjort att de har god teknisk insyn i anläggningen. Det är kunskap som de kommer att ha nytta av i kommande serviceuppdrag vid anläggningen.

- Vi är stolta över att vara med i bygget av en sådan samhällsviktig funktion där vi har levererat hållbara installationer i en fastighet som ska verka och fungera i många år, säger Sigbjørn.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland