Uppdraget åt Skanska och Castellum blir Bi-Vents hittills största. Illustration: Castellum/E.ON.

Samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö

Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö.

Instalcobolagen ska göra arbeten för ett uppskattat ordervärde av cirka 83 miljoner.

Det nya kontorshuset på 36 000 kvadratmeter ska byggas i direkt anslutning till Malmö centralstation i den nya stadsdelen Nyhamnen. Huset som blir åtta våningar högt ska bli ett nytt riktmärke i Malmös arkitektur. På taket av huset ska det byggas utomhusarbetsplatser, utomhusgym, restaurang, trädgård och solcellsanläggningar.

- Vi blev tidigt utvalda att ta fram ett anbud till Skanska med förutsättningarna att skapa en tight grupp med god erfarenhet från tidigare samarbeten. På så sätt kunde vi också snabbt komma igång med projektering och planering. För Bi-Vent är den här ventilationsentreprenaden den hittills största för företaget, säger Tomas Engström, vd för Bi-Vent.

Ventilationssystemet är uppbyggd som VAV-system med behovsstyrd ventilation, för att på ett så energieffektivt sätt som möjligt ventilera och hålla byggnadens konformt.

- Det här är ett stort och viktigt projekt för oss och det är Instalcos långvariga samarbete med Skanska som ligger till grund för att vara med i det här prestigeprojektet. Samverkansformen ger oss stora möjligheter att på ett tidigt stadium föreslå och genomföra kostnadseffektiva och hållbara lösningar i den nya kontorsbyggnaden, säger Thomas Hyllén Olsson, vd för Sprinklerbolaget Syd.

Nybyggnationen kommer att certifieras med högsta miljöcertifieringsnivå enligt Breeam och The Well Building Standard med stora krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet. Byggnaden ska bli en ambassadör för hållbara lösningar med maximal energieffektivitet, optimalt inomhusklimat och smarta lösningar för styrning, kyla, värme och varmvatten.

- Vi är glada över att ha Bi-Vent och Sprinklerbolaget i laget. Vi upplever att bolagen har stark kompetens, vilja och kapacitet att genomföra stora och komplexa projekt och har tidigare haft bra samarbeten, vilket ger oss en stark grund i E.ON-projektet, säger Behar Abdulah, projektchef på Skanska Sverige AB.

Byggstart är planerad till andra kvartalet 2020 och huset ska stå färdigt för inflyttning under första kvartalet 2023.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland