Smältvatten från Årefjällen används som kyla i fabrik

Den kalla Indalsälven fylls hela tiden på med smältvatten från fjällvärlden. I ett unikt projekt används vattnet för kyla i Nord-Locks fabrik i Mattmar mellan Åre och Östersund. Instalcobolaget RP Montage & Energipartner har varit med och tagit fram speciallösningen för frikyleanläggningen.

I Mattmar tillverkar Nord-Lock skruvsäkringslösningar som används i byggnationer över hela världen. När anläggningen byggts ut och anpassats i takt med Nord-Lock expansion har Instalcobolagen Ovab Optimal Ventilation och RP Montage & Energipartner under de senaste åren utfört entreprenaduppdrag med system för ventilation, värme och kyla.

- Vi har sedan 2020 ett nära samarbete med Nord-Lock där vi levererat flera olika lösningar för värme och kyla för processer i anläggningen. Företaget har högt uppsatta miljömål och arbetar intensivt med hållbarhet samt för att minska sin klimatpåverkan. Där kommer vi in och föreslår och genomför energibesparingsåtgärder, säger Andreas Thors, vd på RP Montage & Energipartner i Östersund.

En av de unika lösningarna är frikyleanläggningen där kallt vatten från älven används i stället för kompressorkyla eller vatten från det ordinarie kommunala vatten- och avloppsnätet. Tack var de gynnsamma geografiska förutsättningarna för Nord-Locks anläggning finns möjligheten att pumpa upp kallt vatten från Indalsälven och sedan distribuera ut det i fabriken för att kyla fabrikens maskiner. Älvens smältvatten från Årefjällen håller låga temperaturer även under högsommaren. Frikyleanläggningens kapacitet uppgår till 1 MW.

Om anläggningen i stället hade kylts med maskinkyla skulle det innebära drift av ett tiotal maskiner med hög energiförbrukning som krävt löpande underhåll och service med en relativt kort livslängd på ett 15-tal år.

- Energiprojekt inom industrin kan vara komplexa och ofta innehålla varierande värme- och kylbehov samt processer med olika energislag. Vi är en organisation med såväl projektledare, VVS-kalkylator, VVS-ingenjörer, energiexperter som montörer och genom vår djupa kompetens blir vi en attraktiv partner för industriföretag, berättar Andreas Thors.  

När Nord-Lock kontinuerligt expanderar köps nya avancerade maskiner in från olika delar av världen. Därefter krävs installation samt kylning av maskinerna som måste specialanpassas till anläggningen. Det är här RP Montage & Energipartner kan utnyttja sin spetskompetens inom området.

- Det är stora utmaningar jämfört med hos en vanlig kund. Allt är speciallösningar. Här jobbar vi nära Nord-Lock och hittar hållbara och energieffektiva lösningar tillsammans som minskar deras klimatpåverkan, säger Andreas Thors.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland