Solceller på skoltaket ett självklart val

Instalcobolaget Elinstallationer i Karlshamn har varit en central aktör vid byggnationen av Mörrums nya skola. Bolaget var med, både på ett brett och djupt plan i partneringprojektet där de utförde projektering och ansvarade för samtliga elinstallationer.

Beställningen från kunden var tydlig: Toppmoderna och energieffektiva elinstallationer inklusive solcellsanläggning.

I projektet ingick att utföra kompletta installationer av belysning, data och fiber, styrsystem, passagesystem, inbrotts- och brandlarm, utrymningslarm, transformatorer och ställverk. Även installationer av solceller och laddstolpar för elfordon ingick i uppdraget. Något som idag är rykande aktuellt och ingår i allt fler av Instalcobolagens uppdrag.

Clara Jönsson, el-projektör hos Elinstallationer i Karlshamn har projekterat delar av elinstallationerna i Mörrums skola.

– Vi tog ett mycket stort hållbarhetsansvar i det här projektet, som var väldigt komplext med mycket teknik. Samordningen med olika yrkeskategorier och mycket folk på byggarbetsplatsen har också varit en stor utmaning. Det har även varit spännande att jobba så brett eftersom det kräver full kontroll i alla faser, där byggnadens alla delar ska sammanlänkas med varandra, berättar Clara Jönsson.

JSB har varit huvudentreprenör i bygget av Mörrums nya skola på uppdrag av Karlshamns kommun. Projektet är certifierat som Miljöbyggnad Silver.

– Vi har stor erfarenhet av denna typ av jobb och har tidigare utfört lyckade projekt åt kunden.

Efter huvudprojektet Mörrums skola har Elinstallationer i Karlshamn fått ytterligare ett uppdrag vid skolan - projektering och elinstallationer i skolans idrottshall, ett arbete som ska vara färdigställt 2024.

Mörrums skola
Mörrums skola, som invigdes den 17 augusti 2022, har fokus på hållbarhet och sund arbetsmiljö, för både elever och lärare. Skolan har plats för drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs 6, har en yta som är 8 000 kvadratmeter och sex sammanhängande huskroppar på två våningar. Skolan är byggd helt utan korridorer med stor vikt på hållbarhet och att se allt från barnens perspektiv.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland