Henrik Ahlin, Mats Thor, Peter Andersson och Gustav Busch.

Solyx blir en del av Instalcobolaget Vallacom

Instalcobolaget Vallacom AB breddar sitt erbjudande genom förvärv av huvuddelen av aktierna i solcellsföretaget Solyx AB. Förvärvet är ett steg på vägen för att möta den växande efterfrågan för lösningar inom förnybar energi.

Vallacom grundades 1995 i Linköping. Idag erbjuder Vallacom elinstallationer, solcellsinstallationer och energibesparingsåtgärder samt installationer inom säkerhet, nätverk och fiber.

Solyx AB, baserat i Norrköping, har lång erfarenhet av energilösningar för fastigheter samt solcellsinstallationer och omsätter cirka 14 miljoner kronor. Bolaget är specialiserade på tak- och markanläggningar för jordbruk och privatmarknaden. Solyx har en väl upparbetad organisation och utför solcellsinstallationer med fokus på hög kvalitet.

- Vi är mycket glada över att välkomna Solyx som passar väl in i Vallacoms organisation och kommer att vara ett mycket bra komplement till oss. Vi kommer fortsätta att utveckla vår solcellsavdelning och har genom förvärvet större möjligheter att hjälpa fler kunder inom ett större geografiskt område, säger Peter Andersson, vd på Vallacom.

Solyx kommer att fortsätta verksamheten under sitt eget varumärke som ett dotterbolag till Vallacom.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland