Specialistkompetens för samhällsfastigheter

Änglandaskolan i Örebro är den senaste i raden av nybyggda skolor där ett Instalco-bolag varit med i byggnationen. Installationer i samhällsfastigheter är en viktig del av Instalcos verksamhet där många av koncernens bolag har specialistkompetens. 

Nybyggnationen av Änglandaskolan i Örebro är nu inne i sitt slutskede för att vara klar till skolstart efter sommaren. LG Contracting har gjort samtliga VS-installationer i ett samverkansprojekt med ByggDialog och Futurumfastigheter åt Örebro kommun.

LG Contracting har installerat all rördragning med bland annat undercentral, radiatorer, toaletter, tvättställ och duschar.

- Vi talar ofta och gärna om våra stora prestigeprojekt. Men det är den stora mängden av mindre projekt i mellansegmentet som det här som är en stor del av vår verksamhet. Projektet Änglundaskolan är ett bra exempel på mellanstora installationsjobb som vi har i samhällsfastigheter som skolor, förskolor och andra offentliga lokaler, säger Per Sjöstrand, VD i Instalco.

- Inriktningen på den här typen av uppdrag speglar också Instalcos strävan att göra samhällsnytta.

Änglandaskolan ligger centralt vid Sörbyängens bostadsområde i Örebro. Det är ett expansivt område där behovet av skol- och förskoleplatser är stort. Skolan kommer att bli en F-6 skola med plats för ca 525 elever. Byggnaden är uppförd i fyra plan fördelat på cirka 6370 kvadratmeter och utformad helt utan korridorer. Den rymmer både storkök, matsal, foajé, lärosalar, mm. Uppvärmning kommer att ske via både fjärrvärme och med solceller på taket.

Skolan kommer att miljöcertifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland