Stabil utveckling för fortsatt långsiktighet

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet Q1 2024: I nuvarande marknad är jag stolt över att vi under det första kvartalet levererar en stabil omsättning, lönsamhet och EBITA-marginal – i linje med samma kvartal föregående år. Det är glädjande att se hur våra dotterbolag framgångsrikt anpassar sig och fortsatt visar en hög andel service i intäkterna. Som tidigare kommunicerat ligger vårt fokus i dagsläget fortsatt på att välja rätt kund och rätt uppdrag. Just nu ser vi hellre en något mindre, men kvalitativ orderstock av entreprenadprojekt. Kortsiktigt återspeglas det även i våra tillväxtsiffror.

Samtidigt ökar behovet hos våra beställare hela tiden, och investeringarna läggs på hög. Ett ytterligare bevis på den mer långsiktiga efterfrågan är det nyligen beslutade energiprestandadirektivet (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) på EU-nivå. Även om nationella detaljer fortfarande återstår att ta fram är det ett tydligt tecken på hur behovet av kvalificerade installatörer bara kommer att öka.

Flera vägar till tillväxt
Under kvartalet har vi fortsatt att växa genom nischade förvärv. Norska Lund Elektro är en totalleverantör av elektriska installationer och har ett spännande kunderbjudande med särskilt fokus på digitala lösningar, laddstationer och solceller. När bolaget nu har anslutit till Instalco är vi fullt multidisciplinära i vårt erbjudande i Kristiansand.

Utöver förvärv växer vi också genom vår beprövade start-up modell. Vi kommunicerade nyligen lanseringen av vårt nya norska bolag ISTech AS som fokuserar på fastighetsautomation, energieffektivisering och smart byggnadsteknik. Fastighetsautomation är navet till optimering av disciplinerna i en byggprocess och har en viktig roll för att få ett samordnat val av lösningar och produkter som ska fungera tillsammans.

Under kvartalet har vi gått in i Finland med vår teknikkonsultverksamhet Intec. På samma sätt som i Sverige och Norge är planen att där växa både organiskt genom start-ups och via förvärv. Vår satsning på Intec har under de senaste åren utvecklats väl, och verksamheten består idag av över 400 konsulter i tre länder. Intec rapporterade under årets första kvartal fina resultat, över koncernens marginal.

Lönsamhet och medarbetarengagemang en prioritet
För att fortsätta driva hållbar, lönsam tillväxt är våra medarbetare vår absolut viktigaste tillgång. Instalco eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder intressanta arbetsuppgifter, kompetenta ledare, korta beslutsvägar, möjlighet till inflytande och individuella utvecklingsmöjligheter. Klimatet på arbetsplatsen ska vara öppet och stimulera till kreativitet och nytänkande i linje med Instalcos värderingar och uppförandekod.

Inom koncernen har vi alltid haft höga resultat när vi mäter medarbetarnöjdhet. Vi har under 2023 övergått till mätning av denna enligt standarden Employee Net Promoter Score (eNPS) med totalresultatet 30, vilket redovisades i den nyligen publicerade årsredovisningen. Det är något vi är mycket stolta över och som beskriver den unika Instalcoandan vi har i hela koncernen.

Ända sedan starten för tio år sedan har Instalco fokuserat på hög lönsamhet. Just nu möter vi den svagare marknaden med selektiva kostnadsbesparingsprogram i de dotterbolag där det är nödvändigt. Inom vår decentraliserade modell är vårt interna program IFOKUS ett sätt vi löpande jobbar med att stötta bolagen i deras lönsamhetsarbete. Det syftar till att effektivisera processer inom produktion, inköp, försäljning, merförsäljning och cash management. Programmet är även en viktig del av hur vi sprider best practice till och mellan bolagen. Dessutom har vi sedan 2023 implementerat det bolagsanpassade programmet GoGr8 för att ytterligare stötta bolag som ligger under koncernens lönsamhetsmål. Programmet ger ett riktat stöd av centrala resurser till bolagen för att utveckla och förbättra deras lokala verksamhet.

GoGr8-projekt bidrar även till utvecklingen av verktygen i IFOKUS och betonar lönsamhet och effektivitet i hela organisationen.

Att dela kunskaper, ta tillvara på Instalcoandan och vår decentraliserade modell är nyckeln till framgång, och vi är väl positionerade för att i närtid skydda våra marginaler, och att ta tillvara möjligheter när marknaden blir mer positiv.

Kvartalsrapporten i sin helhet:
https://instalco.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland