Teampipe med och utvecklar framtidens energisnåla luftavfuktare

Instalcobolaget Teampipe har inlett ett samarbete med Airwatergreen för att utveckla framtidens luftavfuktare. Ambitionen är att ta fram avfuktare med ny teknik för att kondensera fukt ur luften där energieffektiviteten är oberoende av lufttemperatur.

Airwatergreen är ett teknikbolag med fokus på hållbarhet och energisnåla lösningar. Luftavfuktare är ett kostnadseffektivt sätt att säkra klimatet i byggnader för att undvika korrosion och mögel. Dessutom minskar det risken för spridning av bakterier i luften. Teampipe är nu med och tar fram och gör installationer av det rörsystem som kommer användas i Airwatergreens nya satsning på större avfuktare för livsmedelsindustrin.

- Vi ser en stor potential i dessa system som ska ut och visas för marknaden och där vill vi vara en del av framtida projekt. Det är energisnåla och hållbara projekt som även har en viktig funktion i samhället, säger Mikael Vinkler, vd på Teampipe.

Tidigare har Teampipe och Airwatergreen tillsammans utvecklat mindre avfuktare för att underhålla luftfuktigheten och temperaturen i bland annat kulturbyggnader och kyrkor runt om i Sverige. Istället för att värma upp kyrkor används här luftavfuktare där energieffektiviteten är oberoende av luftens temperatur och behåller en behaglig luftmiljö. Över 100 avfuktare har levererats till kyrkor i bland annat Lund och Växjö stift.

- Vi är väldigt nöjda med arbetet tillsammans med Teampipe som har mycket hög kvalitet och precision i arbete och resultat. Tillsammans har vi kunnat arbeta fram en ”high-end produkt” med en mycket snyggare finish än vi själva hade kunnat göra, säger Jonas Högström på Airwatergreen.

Efterfrågan på system med låg el- och energiförbrukning är hög och fler branscher vill minska sina kostnader inom det här området. Stort fokus ligger även på långsiktig hållbarhet. Airwatergreens nya system drar hälften så mycket energi i lägre temperaturer jämfört med tidigare utbud.

- Utmaningarna har varit att tillsammans överföra teori till praktik. Det här har varit ett helt nytt sätt att tillverka avfuktare på och de problem som vi stött på har Teampipe hjälpt oss att lösa. De har alltid varit nära att snabbt hittat en lösning för att gå vidare, säger Jonas Högström.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland