Tofta Plåt och Ventilation går in i Instalco

Vi är glada att kunna meddela att Tofta plåt & ventilation AB från och med nu ingår i Instalco. I och med detta förvärv fortsätter vi att skapa en rikstäckande plattform inom Installationsbranschen.

Samarbetet med Instalco och de bolag som ingår i Instalco ger oss en trygghet för våra kunder och medarbetare. Vi ser detta som en stor möjlighet att ta Tofta Plåt & Ventilation till nya nivåer. Vi kommer givetvis arbeta på samma sätt som tidigare men med nya möjligheter till kompletta totallösningar. - Kristian Grönskog, ägare till Tofta Plåt & Ventilation AB

Kristian Grönskog kommer likt de övriga ägarna, att fortsätta i sin nuvarande roll och bli delägare i koncernen. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt.

Vi ser väldigt positivt på att få med Tofta Plåt & Ventilation AB och inte minst Kristians mogna ledarskap in i Instalco-teamet. Tofta Plåt & Ventilation AB har visat på en positiv utveckling med god lönsamhet och verksamheten kommer att utvidgas ytterligare och täcka ett större geografiskt område. Vi siktar närmast på att vidga verksamheten framförallt i Västsverige - Per Sjöstrand, Koncernchef för Instalco

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland