Böle skola i Helsingfors ska inrymma platser för 1 000 elever och 200 förskolebarn. Illustration: Mer Architects.

Tre finska Instalcobolag i samarbete vid skolbygge

Instalcobolagen Uudenmaan LVI-Talo, Twinputki och Milvent har fått ett gemensamt installationsuppdrag vid nybyggnation av Böle skola i Helsingfors. Samarbetspartners och uppdragsgivare i projektet är byggbolaget Jatke Toimitilat och Helsingfors stad.

Det gemensamma ordervärdet för Instalco är cirka 40 miljoner kronor. Uppdraget innefattar installationer av värme och sanitet, sprinkler och ventilation.

- Samarbetet mellan de finska Instalcobolagen utvecklas alltmer och det här är ett bra exempel på när Instalcomodellen fungerar som bäst. Tillsammans kan vi erbjuda kund och slutkund en komplett lösning. I just det här fallet var vi tidigt engagerade tillsammans med byggbolaget Jatke Toimitilat och när de offererade utförandet till Helsingfors stad, säger Tero Viinikka, affärsområdeschef VS Instalco Finland.

Efter färdigställandet kommer byggnaden på 13 000 kvadratmeter att inrymma en grundskola med 1000 elever, en förskola för 200 barn samt arbetsplatser för cirka 160 anställda. Utgångspunkten för skolbyggnaden är en innerstadsliknande flervåningsskola på en kompakt sluttande tomt i tät befintlig stadsstruktur.

Projektet beräknas starta under hösten 2023 och ska vara färdigställt i mitten av 2025. Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland