Treårsjubileum för Instalco

Tre år har nu gått sedan starten av vårt bolag, en installationsgrupp med högt specialiserade enheter och lång erfarenhet av installationsbranschen. Idén som initierades 2013 blev till verklighet i februari 2014 när fem bolag gick samman och bildade Instalco. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Ambitionsnivån var hög redan från början och visionen sattes till:
”Instalco ska bli ett av Nordens tre ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri senast 2020. Vi ska vara en aktör i världsklass med hög teknisk kompetens. Detta ska Instalco genomföra genom att växa såväl via förvärv som organiskt. Vid förvärv fokuserar vi på bolag med hög lönsamhet och engagerat ledarskap i tillväxtregioner i Sverige, Norge och Finland. Även bolag som har en stark lokal ställning i andra regioner kan förvärvas om de uppfyller våra övriga förvärvskriterier.”

Instalco är idag representerad i större delen av Sverige samt i Norge (Oslo, Drammen och Tönsberg) och i Finland (Helsingfors). Mycket har hänt, enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats. Bolaget omsätter idag ca tre miljarder och har ca 1 500 anställda och vi är på god väg att inom kort bli den femte största installationsgruppen i norden och då med en marknadsledande lönsamhet.

Instalcos affärsmodell har ända sedan start byggt på ett decentraliserat beslutsfattande och en välintegrerad samverkan. Affärsmodellen har lockat välrenommerade företag som sökt en gemensam plattform, men som samtidigt har önskat att bibehålla sin företagsidentitet. Instalco har vuxit ordentligt under dessa 3 år och är idag en nordisk aktör bestående av 28 bolag.

Vår ambition är satt efter vår vision, att växa till ett av nordens största installationsbolag. Vi skapar en solid plattform för detta genom att förvärva bolag med hög produktivitet och engagerat ledarskap. Vi växer även organiskt genom samverkan mellan enheterna. Affärsmodellen bibehåller ett högt entreprenörskap som kombineras med en stark vilja att spela i ett vinnande lag.

Det har varit tre framgångsrika år och det har inte varit möjligt utan alla medarbetares stora engagemang. Personalens engagemang, kompetens och utveckling vilket i sin tur ger nöjda kunder är nyckeln till Instalcos fortsatta framgång. Det är med stor entusiasm vi tar oss an en spännande fortsatt resa och utveckling. Med Instalco-modellen som grund och en tydlig strategi arbetar vi vidare mot visionen att bli ett av Nordens tre ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation och kyla senast 2020.

Stort tack för era insatser under dessa tre första år av Instalcos historia!

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland