Trygg medarbetare är en introduktionskurs som arbetsledare ska gå igenom med sina respektive medarbetare vid uppstarten av varje nytt projekt som ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

Trygg medarbetare i Instalco

Som en del av Instalcos hållbarhetsprogram ingår utbildningen Trygg medarbetare. Utbildningen tar upp frågor ur det sociala perspektivet på arbetsplatsen vid sidan av regler och rutiner för att undvika fysiska skador.

Arbetsmiljöfrågor är en integrerad del av Instalcos verksamhet och koncernen arbetar aktivt, medvetet och systematiskt för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den övergripande målsättningen är att eftersträva en trygg, säker och hälsosam arbetsplats som främjar såväl medarbetarnas som företagets utveckling. Frågor som relaterar till arbetsmiljö ska vara naturligt för såväl anställda som chefer att i det dagliga arbetet kunna och våga ta upp och diskutera.

Instalco ska ha ett gott arbetsklimat som stöder samarbete och motverkar mobbning och trakasserier, och samarbetet på arbetsplatsen ska präglas av respekt och förståelse för varandra och våra olikheter. Vi ska samverka, bry oss om varandra, och hjälpas åt också när det uppstår problem och kriser.

Som en del av Instalcos hållbarhetsprogram ingår Trygg medarbetare, en intern introduktionskurs som arbetsledare ska gå igenom med sina respektive medarbetare vid uppstarten av varje nytt projekt som ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland