Två finska Instalcobolag i gemensamt hållbarhetsprojekt

De finska Instalcobolagen LVI-Urakointi och Sähkö-Buumi har fått ett gemensamt uppdrag åt det finländska miljövårdsföretaget Remeo. Uppdraget gäller installationer av VS och el vid bygget av en ny avfallshanteringsanläggning i Vanda i norra Helsingfors.

- Vi är mycket glada över att vara en del av detta hållbarhetsprojekt och göra vår del i att vara med och utveckla den finska cirkulära ekonomin. Enligt Instalcos metod har vi arbetat med hållbarhet redan tidigt i projekteringsfasen i det här projektet, säger Tomi Paavola, vd i LVI-Urakointi Paavola.

Anläggningen ska möjliggöra en ökning av materialåteranvändning och återvinning av avfall och minskar därför behovet av att transportera byggavfall utanför Finland. Centralen kommer att använda den senaste tekniken för avfallsåtervinning och är unik även på europeisk nivå. Återvinningscentralen ska klara av att varje år återvinna 120 000 ton byggavfall och 60 000 ton energiavtall – avfall som i nuläget hanteras utanför Helsingforsområdet eller utomlands. Tidigare har byggavfall från byggarbetsplatser, industri och handel förbränts och blivit energi. Enligt ny finländsk lag måste 70 procent byggavfallet återvinnas och användas på nytt.

Remeo Oy är ett finländskt miljövårdsföretag som utvecklar nya metoder för att ta vara på gårdagens avfall och använda det som morgondagens råvaror.

Projektet beräknas pågå under de två första kvartalen 2021.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland