Två Instalcobolag installerar i ny polisstation i Rinkeby

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi Elektro har fått förtroendet att delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Rörgruppens VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller totalunderentrepenad åt NCC där Familjebostäder är beställare. Det gemensamma ordervärdet för Rörgruppen och Ohmegi uppgår till cirka 55 MSEK.

Uppdraget gäller en ombyggnad av ett befintligt bostadshus och en tillbyggnad om totalt cirka
14 500 kvadratmeter. Fastigheten ska till stor del byggas om invändigt och utvändigt och planlösningen kommer att förändras från bostäder till kontor. Arbetet kommer att starta under hösten 2017.

”Det nya polishuset i Rinkeby är efterlängtat och vi är glada att få möjlighet att delta med våra installationsarbeten”, säger Thomas Ericson, VD för Ohmegi Elektro, del av Instalco.

”Rörgruppen och Ohmegi har god erfarenhet av att jobba gemensamt i projekt med våra respektive kompetenser inom el och VS. Vi ser fram mot att vara delaktiga i detta viktiga projekt”, säger Göran Johnsson, VD för Rörgruppen, del av Instalco.

Illustration: e.l.e arkitekter.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland