Valberedningens förslag till ny styrelse för Instalco

Instalcos valberedning har nu presenterat sitt förslag avseende ny styrelse. Tre av de fyra nya föreslagna ledamöterna är kvinnor.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson. Olof Ehrlén föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Som nya ledamöter föreslås Carina Edblad, Carina Qvarngård, Camilla Öberg och Per Leopoldsson.

Carina Qvarngård har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella företag, bland annat Ericsson AB, Sodexo Norden och Caverion Oy. Carinas erfarenhet av ledning och styrning i komplexa internationella projektorienterade bolag och organisationer har gett henne en gedigen erfarenhet och kunskap om hur tjänstebolag bör organiseras och utvecklas för att skapa bästa möjliga lönsamhet. Sedan 2017 arbetar hon som seniorkonsult inom organisations- och affärsutveckling mot nordiska kunder som har behov av att industrialisera och internationalisera sin verksamhet. Carina är född 1959 och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Carina Edblad har mer än 30 års operativ erfarenhet av bygg- och entreprenadbranschen, som både specialist och ledare, med ansvar för projektledning, affärsutveckling, inköp och som VD. Hon har jobbat i byggprocessens alla faser fram till färdigt sålt projekt, och har i 25 år varit kund till installationsbranschen. Hon är idag VD för Thomas Betong AB samt styrelseledamot i Hifab Group AB, NCC AB och Svenskt Näringsliv. Carina är född 1963 och har en civilingenjörsutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola.

Camilla Öberg har en lång erfarenhet som CFO i komplexa och internationella verksamheter under många gånger stort förändringstryck. Hon har verkat i börsnoterad verksamhet både operativt och som styrelseledamot och vet väl vilka krav och förväntningar som ställs på ett noterat bolag ur ett finansiellt perspektiv. Bland tidigare uppdrag har Carina varit CFO för Swegro Group, Head of Investor Relations på WM-Data samt CFO för Logica. Sedan 2012 är Camilla CFO i Cybercom Group AB. Hon är också styrelseledamot i WeSC och Xvivo Perfusion AB. Camilla är född 1964 och har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Per Leopoldsson har verkat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv inom fastighets- och byggbranschen. Detta har gett honom stor kunskap och ett brett nätverk inom branschen. Bland tidigare uppdrag har Per varit CFO i börsnoterade Fastighets AB Näckebro, Scandiakonsult AB samt för Bravida AB mellan 2005-2014. Per driver idag Solavik Förvaltning AB samt är ledamot i fullmäktige för Fastighetsägarna i Stockholm. Han är även styrelseledamot i försäkringsbolaget Brandkontoret, SBC och NAI Svefa, samt styrelseordförande i Jernbro AB. Per är född 1960 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Val av ny styrelse sker vid Instalcos årsstämma som äger rum tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm.

 

På bilden Carina Qvarngård.
Foto: Birgit Walsh.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland