Världens första i sitt slag

Under 2021 kommer Hurum helsehus utanför Drammen att vara färdigt. Det kommer att bli Norges och förmodligen världens första plusenergi-vårdbyggnad; det kommer att producera mer energi än det förbrukar. Här ansvarar Instalcobolaget AS Elektrisk för de el- och teletekniska installationerna.

Det nya äldreboendet i Hurum ska certifieras som BREEAM-NOR Excellent och fastigheten ska bli ett plusenergihus enligt FutureBuilt-standard vilket innebär att det ska producera mer energi än det förbrukar. Det ska lösas bland annat genom solceller, solfångare och energibrunnar.

- Vi blev involverade i det här smått unika projektet redan i ett mycket tidigt skede. Det har gjort att vi har kunnat föreslå de mest hållbara lösningarna och energieffektiva elsystemen. Det här är en stor milstolpe både för oss och Asker kommun, säger Viktor Schaug, vd för AS Elektrisk.

Det nya äldreboendet ska bli 11 000 kvadratmeter och verksamheten ska inrymma 110 vårdplatser med storkök, dagcenter, lokaler för behandling, träning och rehabilitering, hemtjänst och andra aktiviteter.Utomhusområdena anläggs också i enlighet med FN: s hållbarhetsmål. Naturintrånget i området ska vara så begränsat som möjligt för att skydda befintlig natur.

Förutom att ha höga energi- och miljökrav byggs Hurum helsehus med en välfärdsteknologi på mycket hög nivå. Boendet ska erbjuda en trygg och enkel vardag för patienter, personal och anhöriga, bland annat genom att vara nyckelfritt och ha sofistikerade larmsystem där AS Elektrisk varit ansvarigt för lösningarna.

Beställare av uppdraget för AS Elektrisk är den nordiska byggentreprenören HENT.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland