Värme och kyla via ventilationsanläggningen

Ranheimsveien 9 är en av Trondheims mest moderna och hållbara nya kontorsfastigheter. Med svartblanka fasader i glas och aluminium står det nya fem våningar höga kontorshuset vid Trondheims östra infart. Här har Instalcos dotterbolag Teknisk Ventilasjon projekterat och installerat ett energieffektivt ventilationssystem med 21 ventilationsaggregat som förutom ventilation även sörjer för värme och kyla i huset.

– Vi har valt en decentraliserad lösning där vi har fem ventilationsaggregat på varje våning. Vi har arbetat nära och i samarbete med både byggherren, totalentreprenören och de andra underentreprenörerna. Tre gånger i veckan har vi haft avstämningar tillsammans för att koordinera och optimera arbetet mellan de olika disciplinerna. VDC (Virtual Design & Construction) är det ramverk vi använt oss av för ökad kvalitet, snabbare produktionstid och minimering av kostnader, berättar Olav Selbekk, vd på Teknisk Ventilasjon.

Teknisk Ventilasjon har också installerat ett avancerat styr- och reglersystem som automatiserar styrningen av värme och kyla genom ventilationsanläggningen. Vid bygget av fastigheten har fokus legat på hållbarhet, kvalitet och hög standard. Huset Ranheimsvägen 9 har solceller på nästan alla tak och har status som passivhus energiklass A och är BREEAM-certifierat på nivån Very Good.

Som ett kontorshus för den moderna medarbetaren har det i källaren byggts ett särskilt parkeringsgarage för cyklar med tvätt- och servicestation samt omklädningsrum. Det finns också elcyklar som ska kunna utnyttjas fritt av medarbetarna.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland