Varsam renovering för en hållbar teaterframtid

1903 invigdes Stora Teatern i Linköping som en av de första elektrifierade byggnaderna i staden. 120 år senare kommer teatern att stå modern efter en omfattande men varsam totalrenovering. Instalcobolaget Vallacom har bytt hela elsystemet vilket har sänkt energiförbrukningen och säkrat en hållbar teaterframtid i Linköping.

I början av seklet stod Stora Teatern klar i sin tidstypiska och eleganta jugendstil med drag av storslagna barockformer. Vid invigningen kunde publiken njuta av 600 glittrande elektriska ljuspunkter. Tiden har dock satt sin tand och många mindre elrenoveringar under åren har tillslut gjort att behovet av ett omtag var oundvikligt. Renovering och modernisering av lokalerna och de tekniska installationerna med en elsanering var nödvändig.

Vallacom fick uppdraget att skapa ett helt nytt el- och dataystem och har under året rivit samtliga gamla installationer, skapar nya kanalisationsvägar, bytt ut kablage, belysning, elcentraler och apparater för att uppfylla dagens krav. Bland annat har fem ton gammal elkabel bytts ut mot 50 kilometer modern. Även teaterns ljud- och ljusanläggning har digitaliserats och nytt larmsystem har installerats.

- Utmaningen har varit att installera det nya med bibehållen gammal känsla. Det har varit en total avsaknad av dokumentation och elritningar och vi har fått gå varsamt och försiktigt fram. På många ställen har vi hittat elinstallationer från 1950-talet och till och med så tidigt daterat som 1922. På vissa kabelstegar låg det 50-70 centimeter kablar på varandra, blandat kraft, belysning, bild, ljud, data, telefoni och annat, säger Mikael Kalm, arbetsledare på Vallacom.

Genom sitt arbete har Vallacom framtidssäkrat byggnaden elmässigt, samt sänkt energiförbrukningen genom installation av energisnål belysning och belysningsstyrningar. Inte minst har renoveringen betytt mycket för personalens arbetsmiljö och besökarnas upplevelse. Många specialinstallationer har gjorts som exempelvis renovering av kristallkronor med byte till modern och energisnål LED-belysning.

- Den här totalrenoveringen är en milstolpe i Linköpings kulturhistoria. Vi har effektiviserat och moderniserat anläggningen, sänkt energiförbrukningen och tillsett att byggnaden kommer att stå kvar en lång tid framöver. Det är vad jag kallar hållbart, säger Mikael Kalm.

Beställare har varit Lejonfastigheter och hyresgästen är Östgötateatern.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland