Vd-anförande Instalco årsstämma 2021

Instalcos VD, Per Sjöstrand, håller sitt anförande för årsstämman 2021. I anförandet summerar han
verksamhetsåret 2020, beskriver Instalcomodellen och gör en utblick mot framtiden. Sjöstrand
kommenterar också det första kvartalet 2021.

- När jag summerar 2020 så slås jag ännu en gång vilken enorm drivkraft och entreprenörsanda det finns i våra dotterbolag och vilken kraft och motivation det genererar i vår koncern. Här kan man verkligen prata om att ett plus ett blir mer än två, säger Per Sjöstrand.

- Framtiden för Instalco är spännande och ser bra ut. Vi står finansiellt starkt med ett bra resultat och ett starkt kassaflöde. Det skapar förutsättningar för att fortsätta bedriva vår aktiva förvärvsagenda. Vi kommer att fortsätta att förvärva de bästa bolagen, föra dem samman och skapa synergier. Vi tittar också kontinuerligt på möjliga breddningar och expansioner för framtiden.

Vid Instalcos årsstämma den 6 maj 2021 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 2,70 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Per Sjöstrand som ny styrelseledamot och från och med den 1 september även styrelseordförande, omval av revisorn samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelser av egna aktier.

Kommuniké från årsstämman som genomfördes som en poströstningsstämma
https://mb.cision.com/Main/15570/3341740/1413683.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland