Vd-anförande Instalco årsstämma 2023

Instalcos vd Robin Boheman summerade verksamhetsåret 2022 i sitt vd-anförande vid Instalcos årsstämma 5 maj. Boheman kommenterade också det första kvartalet 2023.

- Vi kan summera ett starkt år med en total nettoomsättning på över 12 miljarder kronor och en EBITA-marginal på 7,6 procent. Med andra ord överlag i linje med våra mål, och vårt resultat är ett styrkebesked givet de utmanande förutsättningar som har präglat året. Det visar på såväl det decentraliserade ledarskapets betydelse och entreprenörskapet och förmågan till anpassning. Ännu en gång har vi bevisat att vår modell fungerar oavsett marknadsförutsättningar

- Den underliggande efterfrågan för våra tjänster är stark och framför allt intresset för och efterfrågan på resursbesparande installationstjänster och bättre inomhusklimat ökar och investeringsviljan är sammantaget på en hög nivå.

- Hållbarhet och energiomställning är starka drivkrafter inom installationsområdet. Anpassningar till klimatförändringen och utvecklingen inom smarta byggnader är starka trender. Instalco är väl positionerat för att ge kunden möjlighet att installera klimatsmart och energioptimera, allt hand i hand med vårt hållbarhetserbjudande. Vi ser en stor efterfrågan på energieffektiva och resursbesparande installationer och genom klimatsmarta och hållbara installationer kan vi minska energianvändningen.

Se Robin Bohemans vd-anförande i sin helhet i videospelaren.

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland